Monthly Archives: אפריל 2015

סיכום יריד 2014

עשרות 'מייקרים' Makers, ממציאים ובונים, מציגים ברחבי המוזיאון את המצאותיהם ובניותיהם המפתיעות והמשעשעות. ביריד תזכו לפגוש אותם, להכיר את עבודותיהם והטכנולוגיות שבהם עושים שימוש, להתנסות וליהנות.

ייזום היריד והקשר עם המייקרים התבצע בשיתוף ד"ר יוסי ורדי, יזם האינטרנט.

תמונות יריד 2014

צפיה בגלריה המלאה- יריד 2014